Nordbyskolen

Nordbyskolen er tegnet ud fra principperne i målsætningsprogrammet »Fremtidens skole - et pædagogisk byggeprojekt«, som Byrådet vedtog i 2000. Skolen er opført i 1-2 plan og er opdelt i mindre enheder - indskoling og SFO, mellemrin og overbygning samt faglokaler i hvert sit afsnit. På denne måde dannes et trygt hjemmemiljø omkring aktiviteterne for de forskellige aldersgrupper. Indretningen giver muligheder for fordybelse i projekter og eksperimenter, samarbejde i grupper, klasseundervisning, træning af færdigheder, optræden, musiske udfoldelser, arbejde ved pc’erne, hygge, leg og meget mere. Endvidere indeholder skolen en multisal med bade- og omklædnings faciliteter og skoletandklinik. Skolen er placeret i frie smukke omgivelser, som giver de bedste betingelser for også at inddrage udendørs værksteder, sportsarealer, skov og vand i undervisningsaktiviteterne.I maj 2009 er 5-års-gennemgang udført.