Nykøbing Katedralskole

Indgangen i dag domineres af den centrale elevator i det relativt smalle rum, hvor trapperne føres på begge sider af den lukkede elevatorkrop. Det foreslås at der etableres åben forbindelse med trapper og siddeniveauer i arealerne i det ”indadgående” hjørne på alle etager fra kælder til 1 sal, hvor hovedbygning og fagfløj løber sammen. Med disse nye rumlige sammenhænge kan etableres en lys og venlig indgang med etablering af nyt vindfang.De åbne sammenbindende arealer er en del af det nye udbud af studiemiljøer. Mens disse arealer både byder på muligheder for at sidde på trinene/slænge sig i sækkestole etableres der også rolige nicher til ene – eller gruppearbejder.Det nuværende bibliotek flyttes til ny placering, som dels stadig er knyttet til det centrale dobelthøje rum og dels er tilgængeligt fra gangarealet nær hovedindgangen. Biblioteket adskilles fra arealet med mobile glaspatier. Der etableres en række mindre kontorer/ arbejds-pladser ved biblioteket til f. eks. bibliotekar, IT supporter for eleverne samt studievejledere.Det foreslås, at man gennemfører flytning af administration & ledelse til stuen. Ved at etablere en større åbning i væg mod gang byder man velkommen til alle brugere.På anden sal etableres for lærerne et roligt afsnit med møderum, tekøkken, lærergarderobe, pædagogisk servicecenter samt nært naboskab till IT vejlederne. En tidssvarende møblering med ergonomiske og justerbare stole og borde kan stabe et attraktivt miljø. Der er fokus på velventileredelokaler, behageligt og sundt indeklima og god akusstik.I naturfag-lokalefløjen renoveres en række lokaler.