Bogense RĂ„dhus

Den smukke bygning fra 1919 er opdateret til en moderne administrationsbygning for 60 ansatte. Der er samtidig rettet samtidig op på mange års minimerede vedligeholdelsesbudgetter og mindre vellykkede bygningstiltag.

Alle overflader er restaureret og stuk genskabt på nye pudsede lofter med akustisk regulering. Der er skabt god tilgængelighed for bevægelseshæmmede. Alle løsninger er udformet i respekt for den oprindelige byggeskik.

Der har gennem hele projektfasen været stor brugerinddragelse og rådhusets funktioner blev opretholdt gennem hele byggefasen.