Booster Station

Booster stationen blev opført som led i Næstved Fjernvarmes udvidelses strategi. En formmæssig analyse af omgivelserne førte til det hvælvede tag. Facadeglasset sørger for at udstille og vise teknikken frem.

Fjernvarmen er med til at reducere CO2-udledningen, og dermed udviklingen af drivhuseffekten. Med sin placering i et trafikalt knudepunkt er stationen en markør for udvidelsen af denne udvikling.