Drømmebakken

Ombygning af det tidligere Aarup Rådhus til børnehave. Børnehaven skal have plads til 140 børn hvoraf 12 har særlige behov. Den indrettes med 6 fleksible hjemmestuer med hver deres indgang. Indgangene fremstår som firkantede rør der er skudt ind i den eksisterende bygning. Rørene har vinduer i hver ende og danner en naturlig overgang mellem fællesarealet inde og haveanlægget ude. Hjemmestuerne har hvert deres tema. De indre rum er delt op af funktionsvægge der kan indeholde, it-pladser, hvilebænke, gennemgange og opbevaring. Der er isat så store ovenlys byggeriet at det virker som indvendige lysgårde. Mellem de to hovedvolumener ligger fællesområdet med køkken.