Engbo

Engbo i Kerteminde indeholder 20 boliger opdelt i tre bo-enheder.

Den ene bo-enhed er udformet, så den kan give beboere med Prader-Willis-syndrom kan få de bedst mulige rammer om deres tilværelse. Det skal b.la. sikres at beboere med PWS ikke kommer i kontakt med madvarer uden for de planlagte måltider. De to øvrige bo-enheder er udformet til borgere med forskellige psykiske og fysiske handicap.

Byggeriet er indenfor rammerne af lokalplanen udformet, så hver enkelt bolig fremstår, som sit eget hus med egen indgang ude fra. Samtidig fremstår byggeriet som en helhed med en klar og tydelig hovedindgang.

Boliger der indrettes til beboere med fysiske handicap er forsynet med rumdækkende loftlifte. Soveværelse og baderum er dækket af en fælles rumdækkende loftlift, så krævende skift mellem loftliftene i de enkelte rum kan elimineres.