Faxe vej & park

De eksisterende mandskabsbygninger til Vej og Park i Haslev er nedrevet og der er opført en ny mandskabsbygning på 400m². Bygningen indeholder administration, mødefaciliteter, frokoststue samt bade- og toilet forhold for afdelingens ca. 35 ansatte.

Fra projektets start har der fra CASAs side været meget fokus på at nedbringe bygningens samlede energiforbrug. Dette førte til at Faxe Kommune besluttede at udstyre bygningen med et solcelleanlæg med en samlet effekt på 8 kWp.

Bygningen blev samtidig tilsluttet et halmfyret kraftvarmeværk og er således Faxe Kommunes første CO2 neutrale bygning.