Fladsåskolen

Fladsåskolen i Mogenstrup udvides på grund af Næstved Kommunes nye Skolestruktur. Udvidelsen sker ved 4 tilbygninger samt ombygninger og energioptimeringer i den bestående bygningskrop. Tilbygningerne skal følge skolens eksisterende arkitektur, men overholder energirammen i BR15 for lavenergibyggeri; U-værdier for tilbygninger opfylder BR15. Der er udarbejdet totaløkonomisk beregning på opfyldelse af lavenergiklasse BR20.Bygningen og materialer udføres i overensstemmelse med ”Retningslinjer for Bæredygtige Bygge- og Anlægsprojekter”. Tilbygningerne udføres med siddekarnapper, med højisolerede vidnuespartier i karm og rude og nye ovenlys udføres med integrerede solceller. Udvendige vinduer og døre udføres, så de opfylder kravene i BR15 til lavenergiklasse.Energioptimering: Bygningens installationer skal udføres så unødig energiforbrug undgås. Dette opnås ved bl.a. følgende foranstaltninger:Styring af varmeanlæg efter udetemperaturVarmegenvinding på ventilationsanlægZoneopdeling af lys, varme og ventilationBehovsstyret drift af lys, ventilations- og varmeanlægSensorer på lys.