Fletværk

Forslaget går ud på at sammentænke fleksible- og funktionelle parametre i en ny helhedstænkt arkitektonisk idé. En idé som skaber et spillerum, hvor ansatte, besøgende og måske borgere, mødes på en ny måde, med det formål at skabe en fortælling om byens nye flisværk, der har taget afsæt i en forståelse for Næstveds stolte industrielle historie.

Ved, som udgangspunkt at definere rammerne for en bygningsstruktur, der både skal kunne udbyddes over tid, være funktionel helt ind i kernen og som samtidig giver maksimal kantakt til by, vand og udsigt, opnås den største og mest overraskende værdi i et område, der har været afskåret fra offentligheden. På den måde søger projektet at skabe kobling imellem flisværkets skala og de øvrige bygningers mere menneskelige skala. Imellem flisværkets funktionelle- og klare signalværdi og den bymæssige invitation der ligger i administrationsbygningens  kontakt til vandet.