Glødelampen

Almene boliger bestående af 58 lejligheder. Lejlighederne er placeret i 3 bebyggelser på 3 byggefelter, og der er 3 størrelser lejligheder. Herunder er der 13 typer lejligheder. 

Byggeområdet ligger tæt på Ringvejen, og for at skærme for støjen, trapper bebyggelsen sig op mod vejen til glæde for både lejligheder og udearealer. På samme måde trapper bebyggelsen sig ned mod sydvest for at optimere muligheden for lys og sol i uderummene og lejlighedernes opholdsrum der alle orienterer sig mod sydvest.  Facaderne trækker sig frem og tilbage i gaderummene, så bygningernes voluminer opdeles, og opleves levende og venlige.