HĂžjmeskolen

Projektet omfatter om – og tilbygning på Højmeskole i Odense. Skolen er saneret for PCB.

Der er etableret 3 nye vigtige funktioner som omdrejningspunkt for hverdagen på skoen. Et mediatek centralt på skolen, et samlingsrum - "Futurum" - til multifunktionel anvendelse og et tidsvarende produktionskøkken.

Sammen med de nye lærerarbejdspladser, grupperum er der også åbnet op flere steder i skolens fysiske struktur, for på den måde at skabe et  bedre flow og visuelle sammenhænge.