Iselingeskolen

Iselingeskolen var ramt, af omfattende skimmelsvampeangreb i tagkonstruktion og kælder. Derfor iværksattes en større renovering og ombygning.

Skolen består af 10 fløje. 4 klassefløje med tilhørende fællesrum, 1 administrations-fløj, festsal med tilhørende køkkenarealer, SFO, personalefløj, familiecenter og haller.

Renoveringen omfatter hele tagkonstruktionen samt installationer, alle lette facader og lette bygningsdele udskiftes.