Kirkevej

Projektet omfatter 3 boligafsnit på 6-7 beboere med tilhørende personalerum, fælles opholdsrum og fælleskøkkener.

Der er etableret en beskæftigelsesafdeling med værksteder og personalefaciliteter, fællesfaciliteter indeholdende storkøkken, fællesvaskeri og personalesoverum, samt administration med ledelseskontorer og møderum.

Beboerne stiller særlige krav til rumforløb, dagslysforhold og materialevalg. Indvendige nye vægge er opført i størst muligt omfang som murværk. Hvor det var hensigtsmæssigt at udføre lette vægge blev disse udført med træoverflader.

Beboerne er lydfølsomme: Efterklangstid og lydisolation i opholdsrum og baderum udføres med skærpede krav udover gældende bygningsreglement. Den ene ombyggede fløj – nordfløjen – er yderligere dæmpet.

Bo-afsnit med fællesareal er indrettet således, at den enkelte beboer kan vælge en alternativ vej forbi naboen, så konfrontationskonflikter begrænses. Udearealer indrettes med privat terrasse og havearealer udfor den enkeltes bolig.

Nybyggeriet opføres som lavenergiklasse 1.