Klatretr├Žet

Ombygning af tidligere Herrested Skole til integreret børneinstitution.Børneinstitutionen skal rumme en vuggestuegruppe og 50 børnehavebørn.Børnehaveafsnittet indrettes med værksteder og temarum, hvor tilhørsforhold ikke relaterer sig til “gul stue” men til en gruppe børn og tilknyttede voksne, som understøtter det enkelte barns udvikling.Den tidligere skole, som ombygges til børneinstitution, består af to sammenkoblede bygninger. Den ene bygning, som skal rumme børnehavebørnene, består af stue og 1. salsplan. I denne bygning har det været afgørende for brugerne at de to etager blev knyttet sammen og ikke udgjorde en forhindring for børnenes anvendelse af alle værksteder uden øget belastnnig af personalebemanding.Børneinstitutionens målsætning er at skabe en struktur, hvor børnene kreativt og selvstændigt udvikler sig via fordybelse som alternativ for “zapper” kulturen.