Lilleskov

Bosted for fysisk og psykisk handicappede borgere, med
grupperinger af inhabile og af udad-reagerende.
Projektforløbet var omfattet af brugerinddragelse, med fagpersonale,
pårørende, synskonsulent m.v.
Der er gennemført en række workshops, i Forskerparken i Odense,
med deltagelse af hele dialoggruppen.
I udformning af projektet er der lagt vægt på, at beboerne både
møder beroligelse og stimulans.
Kunstner Sabine Jensen, er inddraget i projektet.
Der er indarbejdet døgnrytmebelysning, til gavn for både beboeren
og for fagpersonalet, særlig i forbindelse med natte-vågning.
Til bostedet er etableret produktionskøkken og café/ multianvendeligt
rum.