Nyborg Gymnasium

Den nye Sciencebygning er placeret på det skrånende areal mellem festsalen og kosteleverne boligfløj. Tilbygningen omfatter 1.600 m2. Tilbygningen består af 9 undervisningsrum, der er udformet som individuelle ”kuber”. Kuberne er forbundet via mellemarealer, der er anvendt til ophold og studiearealer, placeret rundt om et atrium. Herover sidder et trekantet overlys indbyggede solceller. En lysende trappe spiralerer ned gennem rummet.

Adgangen til sciencebygningen kan ske i to niveauer: Når festsalen er tilgængelig vil adgang kunne ske via festsalen i stueniveau. Når festsalen ikke er tilgængelig sker adgang fra parterre niveau fra den oprindelige fløj bag om og under scenen. Begge adgange sker til et bredt trappeforløb som også tænkes som et ”siddemøbel”. I forbindelse med dette nye trappeområde er etableret en elevator.

Ombygningsarbejderne er sket således, at man med skyldig hensyntagen til bygningens fysik og konstruktion, har skabt tidssvarende og attraktive rammer for elever, lærere og administration.