Skovburren

Nybyggeri af 4 blokke/ punkthuse med særligt fokus på bl.a. indeklima, anvendelse af returvarme fra fjernvarmeværk, samt opnåelse af minimal afkøling af ydre flader. Grundidéen i projektet er at anvende præfabrikerede grundmoduler, der rationaliserer byggeprocessen og sekundært, at arbejde med en fleksibel grundplan. Punkthusenes knappe geometri, betyder prisbilligt byggeri og lave driftsudgifter på opvarmning. Det glasinddækkede trapperum, sikrer minimal afkøling, på et anseeligt facadeareal. Facadepartier er udført med teglklædte sandwichelementer, hvor teglstenene er lagt som bloksten. Boligerne er lyse, med store regulære rum og alle boliger har store opholdsaltaner på solvendt facade. Byggeriet modtog i 2005 Næstved Agenda 21 Pris. Varmeforbruget i bebyggelsen i 2008 var 64,18 kwh/m². Det er ca. 10 % lavere end krav i BR 2008. Uagtet bebyggelsen er udført i henhold til BR1995.