Solrød Gymnasium

Solrød Gymnasium har behov for tilbygning og modernisering af naturfagfløjen. Solrød Gymnasium fremstår med sine røde tegl og gedigne, gennemførte detaljer som et kvalitetsfuldt undervisningsbyggeri fra 1979-80. Ombygningen skal sikre nutidige laboratorie- og undervisningsfaciliteter med nære elevarbejdspladser for forsøg og gruppearbejder.  Tilbygningen  omfatter ligeledes laboratorie- og undervisningsfaciliteter, som opføres i forlængelse af naturfagfløjen. Facadeudtrykket følger den oprindelige skole med rød facadetegl – også på de  indvendige vægflader. Vinduesopdelingen  i  facaden  er  en  arkitektonisk bearbejdning af de øvrige facader. I det indre fællesrum etableres fast møblering med arbejdsborde i siddehøjde og ståhøjde samt sammenbindende bænke.