SOSU - N├Žstved

Social- og sundhedsskolen flytter til et dynamisk sundhedsuddannelsesområde i Birkebjergparken i Næstved.Opgaven omfatter om – og tilbygning. Der etableres almene, moderne undervisningslokaler, demo- og faglokaler, studieområder samt nyt videnscenter.Teamlokaler etableres som lærerarbejdspladser for at skabe attraktive og effektive arbejdshold på skolen. Endelig etableres administration.Der er i opgaven lagt særlig vægt på indeklima, god akustik samt imødekommende rum med godt dagslys.Udearealerne indrettes med lukkede, intime gårdrum til henholdsvis fysisk ”leg”, stille ophold og læse/ frokost terrasser.