Svend G√łnge Skole

På Svend Gøngeskolen indrettes indskolingsafsnit for et 2-sporet forløb fra 0. klasse til og med 3. klasse.

Løsningen er en helhedsorienteret omdisponering, hvor værkstedsfaciliteter knyttes tæt til de eksisterende undervisningslokaler.

I den gamle gymnastiksal dannes indskolingsafsnittets hjerte. Motion, bevægelse og samling sker på ”bakken” som udfordrer eleverne til bevægelse og til at finde gode steder at ligge og læse, øve tabeller el. lign. Bakken kan anvendes som auditorium for fællessamlinger, opvisning, foredrag og lign.

En ny hovedindgang for indskolingen byder velkommen til en inde/ude sluse med garderober under bakken. Ovenlyskupler danner et livligt og inspirerende anderledes miljø, som igangsætter undervisningsdagen på en stimulerende måde.

De indre gårdrum indrettes således at det store rum stimulerer aktivitet, rytmik og bevægelse medens det mindre gårdrum inspirerer til ro og fordybelse.

Der er udført screening, som påviser behov for sanering i visse af de berørte områder for indskolingen.