Sydbo

Det nye Sydbo i Stenstrup i Svendborg Kommune, skal sikre borgerne fra Region Syddanmarks eksisterende Sydbo, moderne og tidssvarende boliger og dagcenter.Sydbo indeholder 24 boliger i 3 boenheder. Herudover et dagcenter til beboerne, samt 20 borgere der kommer fra oplandet. Sydbo servicerer borgere med et betydelig og varig nedsat funktionsniveau. Sydbo skal opfylde energikravene i BR 2015. I Sydbo er der arbejdet videre med, principperne om, at udforme boligerne med en rumdækkende loftlift, der dækker alle rummene i de enkelte boliger. Derved sikres det, at beboerne kan flyttes, til alle steder i boligen. Forflytning mellem de enkelte rum, vil foregå uden det tidkrævende skifte, mellem de enkelte liftsystemer. Det har endvidere været vigtigt, at liftsystemerne er så diskrete som muligt og ikke dominerer boligen. Alle skinnesystemer er integreret i lofterne og hejseværket parkeres skjult i et skab, når det ikke anvendes. Fra alle beboelses- og arbejdsrum, er der kontakt til udearealerne via vindues-og dørpartier i facaderne.