Thurø Skole

Opgaven på Thurø Skole er en nybygning og renovering af skolen. Skolen består at 12 forskellige bygninger fra forskellige tider.I løbet af projektet er bygningerne blevet miljøscreenet og mens det have vist sig at særligt en bygning skal renses for bly, pcb og asbest, giver redrivningen af en anden belastet bygning plads til en ny multisal og et integreret bibliotek.Nybygningen er udformet som en moderne fortolkning af de to klassiske byskole bygninger som den ligger i mellem. Familieskabet viser sig bla. i væggenes røde mursten samt tredelingen af 1. salen.CASA arkitekter har undervejs stået for brugerinddragelsesprocessen hvor alle brugere samt forældrerepræsentanter har fået mulighed for at komme med værdifulde input til renovering og nybygning.