Vejdirektoratet

Bygningen blev skabt med ønsket om et let arkitektonisk udtryk, der ved sin beskedne højde og sin transparente facade spejler det omgivende parklandskab. I dag er område bebygget med flere store bygningsvolumener, hvor helhedsindtrykket ikke følger de oprindelige intentioner i lokalplanen. Dog er intensionerne om bebyggelse i park fastholdt og dominerer området. Bygningen - pavillonen i parken - tænkes udført i en let konstruktion af glas, træ og stål. Mod parken overvejende glas og på siderne glas og træelementer. Tage vil fremstå som svævende skiver. Det har også været vores ønske at skabe et samspil med nabo bygningen, da de begge udtrykker den samme åbenhed og invitere parkrummet ind, og dermed fremstå imødekommende for gæster og ansatte. Området rummer mange flotte træer, som vil komme mere til sin ret og fremstå stærkere via spejlingerne, derudover omkranses et stort og bevaringsværdigt træ i vest siden af kantinen også udført i glas. Facaderne vil genspejle livet i parken om dagen og livet i huset om aftenen.