ZBC Vordingborg

Det arkitektoniske fokus i opgaven har været at skabe enkle, lyse, semitransparente rum, af størrelser og udformning der giver størst mulig flexibilitet i indretning og udnyttelse. Tilbygningen tager udgangspunkt i en nyfortolkning af den eksisterende bygnings arkitektur. Dette er udmundet i en stringent bygning i 2 etager med en dobbeltfacade i semitransparente u-glas - der i modsætning til den eksisterende meget lukkede bygning - om eftermiddagen og aftenen vil åbne sig mod omgivelserne, da tilbygningens lys vil synliggøre skolen og dens aktiviteter. Tilbygningen lægger sig - som den eksisterende bygning - ned og ind i det kuperede landskab. Bygningerne kobler sig til hinanden med et åbent rumforløb, der binder et eksisterende opholds/studieareal og det nye studieareal sammen med terrænets mange niveauer. På alle sider af bygningen etableres udendørs opholdsområder, der naturligt inddrages af eleverne til gruppearbejde og rekreation.