Nye bygningskonstruktørpraktikanter

Vi byder velkommen til Danni Vind, Nanna Kruse og Mathias Munkholm som alle tre er tilknyttet CASA som bygningskonstruktørpraktikanter.