Rådgivning om byggeri og arkitektur

CASA er arkitekter, konstruktører og bygherrerådgivere, som virkelig holder af faget

Vores projekter

Autismecenter i Kværndrup

Bebyggelsen omfatter 21 bornheder fordelt på 3 boligafsnit med tilhørende personalerum- og fælles faciliteter. Beboerne stiller særlige krav til rumforløb, dagslysforhold og materialevalg. Indvendige vægge opføres i størst muligt omfang som murværk. Alle overflader er udført i materialer med særlige egenskaber mod fysiske skader. Beboerne er lydfølsomme: Efterklangstid og lydisolation i opholdsrum og baderum udføres med skærpede krav udover gældende bygningsreglement.