Biogasanlæg Månsson, Brande

Biogasanlæg Månsson, Brande

Anlægget behandler årligt 150.000 ton biomasse og producerer 6 mio. kubikmeter biogas til naturgasnettet. Dette svarer til det årlige varmeforbrug i 3600 husstande.