Børnehus, Odense

Børnehus, Odense

I forbindelse med implementering af ny lov om beskyttelse af børn mod overgreb har CASA Arkitekter bistået Odense Kommune ved etablering af regionalt børnehus. Børnehuset er indrettet i en ældre villa, hvor der er skabt rammer, der bedst muligt skaber tryghed i forbindelse med udredning og afhøring af forulempede børn. Huset indeholder ud over service- og kontorlokaler lydsikrede lokaler til afhøring og tilhørende monitorrum.