Børneinstitutionen Drømmebakken

Børneinstitutionen Drømmebakken

Opgaven omfattede en ombygning af det tidligere Aarup Rådhus til børnehave med plads til 140 børn hvoraf 12 har særlige behov. Børnehaven indrettes med 6 fleksible hjemmestuer med hver deres indgang. Indgangene fremstår som firkantede rør der er ”skudt ind” i den eksisterende bygning. De nye indgangspartier danner en naturlig overgang mellem fællesarealet inde og haveanlægget ude. Hjemmestuerne har hvert deres farvetema. De indre rum er opdelt af funktionsvægge der kan indeholde, it pladser, hvilebænke, gennemgange og opbevaring. Der er isat så store ovenlys i byggeriet at det virker som indvendige lysgårde. Mellem de to hovedvolumener ligger fællesområdet med køkken.