Børneinstitutionen i Dalmose

Børneinstitutionen i Dalmose

Ombygning af det tidligere Dalmose rådhus til integreret daginstitution. Huset rummer både vuggestue og børnehave. Bygningen er udformet som et stort åbent plan, hvor kun grov garderober, toiletter og personalefaciliteter står som faste elementer, aflukket fra resten. Opdelingen af det store rum, sker i stedet ved mobilvægge, tæpper eller inventar. Herved opstår værksteder og temarum, såsom: Derudover etableres karnapper i børneskala, som et lille rum i det store rum. Derved opfyldes ønsket om en åben struktur med rumforløb, der opfordrer til leg, og støtter op om institutionens pædagogik.