Børneinstitutionen i Ullerslev

Børneinstitutionen i Ullerslev

Opgaven omfattede en transformation af det tidligere Ullerslev Rådhus til en integreret daginstitution med plads til 183 børn, herunder dagpleje, vuggestue og børnehave. Institutionen er indrettet med indskudte dæk, scener og rumforløb der opfordrer til leg, og støtter op om moderne pædagogiske begreber. I de åbne planløsninger er der arbejdet med at optimere de akustiske forhold til de nye krav om meget lave efterklangstider. Fra alle stuer er der via grovgarderober etableret udgang til én stor naturlegeplads hvor der endvidere er etableret et naturværksted.