Børneinstitutionen Klatretræet

Børneinstitutionen Klatretræet

Opgaven omfattede en ombygning af tidligere Herrested Skole til integreret børneinstitution med plads til en vuggestuegruppe og 50 børnehavebørn. Den tidligere skole bestod af to sammenkoblede bygninger, hvoraf den ene blev indrettet til vuggestuegruppe. Den anden bygning, som rummer børnehavebørnene, består af stue og 1. salsplan. I denne bygning var det afgørende for brugerne, at de to etager var knyttet sammen og ikke udgjorde en forhindring, for børnenes anvendelse af alle værksteder, uden øget belastning af personalebemanding. Børnehaveafsnittet er indrettet med værksteder og temarum, hvor tilhørsforhold ikke relaterer sig til “gul stue” men til en gruppe børn og tilknyttede voksne, som understøtter det enkelte barns udvikling. Børneinstitutionens målsætning var at skabe en struktur, hvor børnene kreativt og selvstændigt, udvikler sig via fordybelse, som alternativ for “zapper” kulturen.