Børneinstitutionen Toftegården

Børneinstitutionen Toftegården

Oprindeligt var planen at opføre en særskilt bygning til daginstitution som kunne tilføre de manglende m2. Men efter workshops og dialogmøder foreslog CASA at skitsere en samlet løsning, som dels sikrede en renovering af den eksisterende daginstitution og dels en langt større sammenhængskraft mellem grupper, værksteder, sanse- og legerum. Tilbygningen blev således ikke en særskilt bygning med to mindre tilbygninger, som griber ind i den eksisterende bygning. Resultatet blev, at institutionen rent personalemæssigt hænger rationelt sammen, hvilket betyder et godt og trygt miljø for børn og voksne. Børnene oplever en sammenhængende verden med varierede rumforløb, hvor de tidligere lidt karakterløse stuer er blevet podet med hver deres særkende. Tilbygningernes dobbelthøje rum giver mulighed for leg, større bevægelsesfrihed og dermed trivsel for børnene.