Centralklinikken Søndersø

Centralklinikken Søndersø

Bygningen er et symbol på den fremtidige nye tandpleje for børn i alderen 0-18 år. Hvor klinikken ligger centralt placeret i kommunen som en samlende struktur der samtidig griber ud efter satelitklinikkerne i oplandet. Bygningen er organiseret i 4 bygningskroppe/længer, der er sat sammen som en stjerne, og er indrettet med behandlerrum, ventefaciliteter, kontorer, personalefaciliteter mm. Behandlerrummende er orienterede indrettet under hensyntagen til at etablere optimale dagslysforhold. Rehabiliteringscenter, Kildebakken Helhedsplanen for Kildebakken omfatter et rehabiliteringscenter og 34 tidssvarende plejeboliger som er tilvejebragt via ombygning af det eksisterende plejehjem. Plejeboligdelen er opdelt i 3 grupper/enheder, der alle indeholder fællesopholdsområde samt vaskeri og personalefaciliteter.