Danske Diakonhjem, Friplejehjem

Danske Diakonhjem, Friplejehjem

Friplejehjemmet omfatter 60 boliger fordelt i 4 grupper. Boligerne i den enkelte gruppe knytter sig til et samlet rumligt forløb af fælles opholdsrum og -nicher, der understøtter det daglige liv på fri plejehjemmet. Projektet opføres i 2 etager, der udlægges med et udtryk, der illuderer mindre dobbelthuse i gårdhavestruktur og derved bryder skalaen. Vest for ejendommen er adgang til de offentligt tilgængelige grønne områder omkring Tornbjerg Gymnasium. Det unikke samspil mellem grønne rekreative arealer og den bynære placering, gør beliggenheden attraktiv.