Fritids- og juniorklub Jokeren, Frederiksberg

Fritids- og juniorklub Jokeren, Frederiksberg

En bygning, som oprindelig er opført til industriel nytte, senere ombygget til kontorfaciliteter var udpeget som ramme for klubbens fremtidige liv. Industribygningen ligger i dag tæt omsluttet af villaer og etageboligbygninger. Klubbens markante skaterkultur blev tilgodeset ved at etablere en skaterhal beklædt med cedertræ. Som en del af ombygningen, blev der etableret et musikstudie og ved at fjerne etagedækket i den store produktionshal opnåede man en formidabel sal til idræt, koncerter, dans, teater m.v. Endvidere er der indrettet lokale til e-sport samt værksteder til kreative aktiviteter. I underetagen er indrettet køkken og café. Trods den eksisterende bygningskrops bindinger er der gennemtænkte rumsammenhænge, kik til salen fra 1. sal, rigt dagslys også via ovenlys i bygningen.