Heerup Skole

Heerup Skole

Opgaven omfattede tilbygning og ombygning af en bevaringsværdig skole i København. Skolens brugere er børn med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser. Skolen er en kategori 4 skole, som er det mest vidtgående og specialiserede skoletilbud for børn i 0 – 10 klasse. Intentionen i projektet var at skabe en skole, som tilgodeser elevernes særlige behov i undervisningsforløbet. Der blev etableret et hovedgreb som tilgodeser børnenes interaktion og behov for alternativ ruter forbi hinanden, de rolige tilbagetrækningsrum i den tidligere gang og de akustiske og visuelle løsninger, som skaber ro for børnene.