Helhedsplan, Munkebo

Helhedsplan, Munkebo

Målet for den samlede helhedsplan var at skabe et nyt og tidssvarende løft for bebyggelsen samt højne livskvaliteten for beboere, ved at forbedre boliger og friarealer. De almene boliger blev differentieret i boligstørrelser og tilpasset beboernes forskellige behov, så flere generationer kan bo i kvarteret. Arkitektonisk blev der etableret et moderne facadeudtryk. Lejlighederne blev etableret gennemlyste med ovenlys og terrassedøre, i stedet for alm. vinduer.