Helhedsplaner, Vandtårnsparken og Vibegården

Helhedsplaner, Vandtårnsparken og Vibegården

Vandtårnsparken og Vibegården er to almene boligområder i Næstved opført som et lavt etagebyggeri i røde murstenstegl. Afdelingerne udgør tilsammen 417 små og utidssvarende almene lejligheder. Helhedsplanen har omfattet sammenlægninger af boliger, forbedringsarbejder af bl.a. tage, facader, installationer og toilet/baderum.