HG Hallen, Herlufsholm Idrætscenter

HG Hallen, Herlufsholm Idrætscenter

Herlufsholms Idrætscenter er udvidet med en ny idrætshal og café. Tilsammen danner idrætscenteret og idrætshallen et sammenhængende udbud af idrætsfaciliteter i såvel stue som 1.salsplan, faciliteterne i den nye idrætshal er ”indskudt” med visuel og fysisk sammenhæng via trapper til de underliggende halfaciliteter. Hovedadgangen er etableret via den nye idrætshal og danner et nyt ”hjerte” som en fælles ankomst med ophold og fordelingsarealer til de øvrige faciliteter bestående af klubhuset, svømmehallen, ”det røde hus” og hele det udendørs idrætsanlæg. Det har ved placeringen af det ”nye ”hjerte” været væsentligt at sikre en naturlig kobling mellem faciliteterne og en synergi mellem de forskellige aktiviteter og også at sikre et levende idrætscenter – ikke kun i relation til aktiviteterne indendørs, men også i en sammenhæng med idrætsanlægget udendørs, som bl.a. omfatter boldbaner og løbebaner.