Højby Skole

Højby Skole

Højby Skole er blevet om- og udbygget over 2 etaper. 1. etape omhandler nyt kombineret/integreret skole- og folkebibliotek. I biblioteket er etableret siddetrin for mindre foredrag, oplæsninger eller lignende. Skolen er udbygget med bl.a. en ny samlingssal og nye læringsmiljøer. 2. tape omfattede etablering af bl.a. faglokaler samt samlingsrum med fleksibel rumopdeling med siddetrin.