Højme Skole

Højme Skole

Projektet omfattede om- og tilbygning af Højme Skole. Udbygningen omfattede et nyt mediatek placeret centralt på skolen. Der blev herudover etableret nye lærerarbejdspladser, nye grupperum og skolestrukturen blev åbnet op i større grad en oprindeligt. Et dobbeltstort undervisningslokale blev transformeret til et multifunktionel fællesrum.