Husar Huset, almene boliger

Husar Huset, almene boliger

En tidligere mandskabsbygning på den nedlagte Næstved Kaserne er ombygget til moderne og funktionelle familie og ungdomsboliger. Endvidere blev der etableret store familieboliger i form af tagboliger der blev udført som “gårdhavehuse” således, at alle tagboliger fik egen tagterrasse. Oprindelige lette facader blev udskiftet med nye kobberbeklædte sandwichelementer og nye træ-alupartier. Kobberbeklædningen refererer til de omgivende ældre bygninger på kaserneområdet, som med mange kobberdetaljer og røde tegl, fremstår i en solid og varm arkitektonisk kvalitet.