Integreret bibliotek, Brøderup

Integreret bibliotek, Brøderup

I tilknytning til Korskildeskolen blev der etableret et nyt bibliotek med forbindelse til skolens pædagogiske servicecenter. Det samlede biblioteksområde er ét stort, sammenhængende funktionsopdelt centerområde, hvortil en række funktioner kobler sig som mindre rum eller nicher. Området er i to plan med adgang til balkonen, i det nuværende pædagogiske servicecenter. En siddetrappe skaber et nyt bindeled og samlingssted mellem etagerne. Som et gennemgående tema er indtænkt udstillingsmuligheder, så skole og bibliotek/lokalsamfund kan eksponere egne arbejder eller forskellige temaer. I projektet er der lagt vægt på indarbejdelse af Næstved Kommunes krav og anbefalinger for Bæredygtige Bygge- og Anlægsprojekter, herunder ressourceforbrug under og efter byggeriet, anlægs- og driftsøkonomi, samt indeklima mm.