Kalundborg Rådhus

Kalundborg Rådhus

Det nye rådhus rummer efter udvidelsen alle kommunens administrative afdelinger. Rådhusets indretning sikrer en fleksibel og fremtidssikret drift, hvor nye samarbejder mellem afdelinger, uproblematisk kan finde sted. Receptionen er placeret centralt i en af mellembygningerne og byder velkommen med faciliteter som møderum, beskyttede samtalerum til borgerservice, borgerpc’er, en lysende trappe og en åben receptionsinformation.