Lilleskov, bosted

Lilleskov, bosted

Byggeriet omfatter et nyt bosted med 56 boliger for fysisk og psykisk handicappede borgere. Bostedet er grupperet under hensyntagen til forskellige typer af borgere fx. inhabile og af udadreagerende. Byggeriets udformning tilgodeser beboernes behov for at møde beroligelse og stimulans under deres ophold i bebyggelsen.