Næstved Gymnasium, helhedsplan

Næstved Gymnasium, helhedsplan

Skolens ledelse og personale igangsatte en udviklingsplan for uddannelsen og skolens fysiske rammer. CASA igangsatte processen med et idékatalog og efterfølgende en helhedsplan. Kataloget og planen tog udgangspunkt i ønsket om tværfaglighed, høj faglighed og synlighed indbyrdes alle daglige brugere af skolen samt en modernisering og opgradering af de fysiske rammer. Helhedsplanen har i alt omfattet 8 etaper, hvoraf den første etape omfattede renovering af undervisningslokaler, kemilaboratorier, openlearning arealer, musiklokaler, musikstudie samt idrætsfaciliteter.