Næstved lille skole

Næstved lille skole

Udvidelsen af Lille Næstved skole omfatter etablering af en ny udskolingsafdeling, der skal rumme basislokaler, fællesarealer, diverse faglokaler samt forberedelses-faciliteter. Skolen har er bruttoareal på ca. 1600m2 I forbindelse med opgaven har ELINDCO, CASA Arkitekter og Lyngkilde dannet et fagligt kompetent hold, som på baggrund af fælles besigtigelse samt en gennemtænkt og rutineret designproces, er fremkommet med et løsnings/dispositionsforslag, der tager afsæt i de eksisterende bygningers arkitektoniske udtryk og imødekommer bygherres ønsker om en én-etagers bygning.