Nykøbing Katedralskole

Nykøbing Katedralskole

Opgaven har omfattet etablering af en åben forbindelse med trapper og siddeniveauer i arealerne i det ”indadgående” hjørne på alle etager fra kælder til 1 sal, hvor hovedbygning og fagfløj løber sammen. Med disse nye rumlige sammenhænge kan etableres en lys og venlig indgang med etablering af nyt vindfang. De åbne sammenbindende arealer er en del af det nye udbud af studiemiljøer. Mens disse arealer både byder på muligheder for at sidde på trinene/slænge sig i sækkestole etableres der også rolige nicher til ene – eller gruppearbejder.