Arkitekt- og totalrådgivning

CASA Arkitekter er en tegnestue med indgående ekspertise i alle byggeriets faser og yder totalrådgivning i ordets bedste betydning. Som totalrådgiver dækker vi hele byggeprocessen. Fra idéoplæg til realisering og udførelse.

Som totalrådgiver påtager vi os det overordnede ansvar for projektforløbet med respekt for bygherrens visioner og med udgangspunkt i brugernes behov. Bygherrens tillid har alle dage været vores vigtigste drivkraft og ambition.

Bygherrerådgivning

Som bygherre skal du have en rådgiver og sparringspartner, der sikrer, at dine interesser varetages gennem hele projektet – fra de indledende behov er afdækket til det færdige projekt er realiseret. Som bygherrerådgiver hjælper og guider vi jer sikkert og trygt gennem projektforløbet. Vi styrer projekterne tæt, tænker frem – og ser og løser udfordringerne, før de bliver til problemer.

Vi omsætter projektforløbets til tider komplekse natur til tydelig rådgivning som er til at forstå. Klar og tydelige kommunikation er vitalt for et succesfuld projektforløb. På den måde sikrer vi at bygherre får indsigt og viden som kan bruges som baggrund for kvalificerede beslutninger.

Byggeledelse

Som byggeledere er vores dagsorden at sikre, at jeres byggeprojekt forbliver på sporet. Vores årelange erfaring har givet os en indgående viden om, hvordan man sikrer, at projekter forløber så gnidningsfrit som overhovedet muligt – og ikke mindst de symptomer byggeledelsen skal være opmærksomme på.

Hos CASA Arkitekter kan vi planlægge og projektere en bygge pladsentreprise, så alle involverede får mulighed for at levere optimalt, og konflikter og tvister kan undgås. Det kræver erfaring, ikke bare med byggeteknik, kontrakter og tidsplaner, men også med at skabe en god og positiv dialog.

Brandrådgivning

CASA Arkitekter har ydet brandrådgivning indenfor brandklasse 2 og har gennemført denne rådgivning i forbindelse med boligbyggeri, daginstitutioner, erhverv m.v.